بهترین راه رسیدن به آرامش چیست؟؟ (استاد محمدی)

2,221

آنها كسانى هستند كه ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرامش مى‏گیرد، آگاه باشید كه تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا مى‏كند.(الرعد – 28)