تمرینات ورزشی برای کودکان : چالش ۵ روزه : تمرینات کامل بدن

810
برای والدینی که به ورزش منظم عادت کرده اند ، از جمله فرزندان خود در این فعالیت می تواند ایده جالبی باشد. با استفاده از این چالش 5 روزه ، می توانید بچه ها را به ورزش تشویق کنید و همزمان ، برنامه تمرینی خود را به روز کنید. با کانال ویدئوگرام همراه باشید.
ویدئوگرام 13.8 هزار دنبال کننده
pixel