درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه ششم

8
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه ششم 5 صفر 1442
pixel