داغترین‌ها: #Copa America 2019

طاهری در لاله زار قبل از انقلاب،تا ادعای استاد عرفان!

7,609

گذارمان بر لاله زار کوچه باربد (کوچه ملی سابق) افتاد دوستان سابق طاهری را دیدیم گفتیم چه خبر از ایشان که مطالبی عجیب شنیدیم http://www.nejatazhalghe.ir/