ساخت کوویل تسلا high voltage

3,035

سلام روش بسیار ساده برای ساخت کوویل تسلا یاhigh voltage, این روش است. تقدیم به همه ی دوست داران علم و فناوری

ghodratsaeidi
ghodratsaeidi 676 دنبال کننده