تصاویر بسیار دیدنی از خدمات فرودگاهی در شبیه ساز پرواز

1,755

این تصاویر فوق العاده از شبیه ساز پرواز الماس دو و سایر افزونه ها توسط Fsharaj ضبط شده اند . ۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ و ۰۹۱۴۰۱۹۶۰۹۰ جهت مشاوره و ثبت سفارش www.fsharaji.ir

شوق پرواز

9 ماه پیش
سلام؛توروخدابگین این مسافراباچه برنامه ای افزوده شده اند؟
pixel