خاطرات انهدام آیدین آغداشلو

1,369
در یازدهمین حراج تهران یکی از مهمترین آثار آیدین آغداشلو به معرض نمایش گذاشته شده است. انفجار کیهانی که از مجموعه خاطرات انهدام آیدین آغداشلوست از گرانقیمت ترین گارهای آغداشلو به شمار می رود. در این ویدئو آغداشلو به معرفی مجموعه خاطرات انهدام خود می پردازد.
حراج تهران 73 دنبال کننده
pixel