مقطع جاودانه از اکبرالقراء - قطوفها دانیه

814

فراز بسیار زیبا و روح نواز از سوره مبارکه حاقه، مقطع بی نظیری که برای همیشه در تاریخ ثبت و جاودانه شد / دانلود تلاوت کامل از کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده