تایرهای ران فلت پیرلی

128

تایرهای پنچر رو (RUN FLAT) پیرلی با تطابق ایده آل با انواع خودروهای مدرن، بالاترین میزان ایمنی و کنترل را در شرایط ویژه برای شما به ارمغان می آورند. با این فن آوری، می توانید درصورت کاهش چشمگیر و ناگهانی فشارباد تایر، تا زمان رسیدن به مرکز خدمات تعویض و نصب تایربه حرکت خود ادامه دهید.