باید به سراغ چهره های جدید برویم، چهره های شناخته شده کار بسیار سختی دارند

285
 محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح طلب معتقد است  که در انتخابات پیش رو چهره های شناخته شده کار بسیار سختی دارند. حتی اگر تیم پشت سر آنها بتوانند برایشان یک گفتمان جدید ارائه کنند، چون [این گفتمان نو] از زبان آنها دارد بیان می شود، خیلی سخت است.
خبرگزاری تسنیم 8.7 هزار دنبال کننده
pixel