رکورد غواصی آزاد داینمیک| 109 متر فقط با یک نفس| امین جدیدی

53
تیم امین آپنه ا تنها برگزار کننده ی دوره های غواصی آزاد عمیق و دوره های غواصی آزاد تا سطح مدرسی در ایران | www.aminapnea.com | 09121576901
AminApneaTeam 6 دنبال کننده
pixel