اهمیت شناخت از قوانین جهان هستی

777

اهمیت آشنایی با قوانین جهان هستی اگر با قوانین جهان هستی آشنا شویم هیچ چیز ساده تر از موفقیت نخواهد بود .موفقیت برای همه انسانها امری است عادی و طبیعی اگر موفق نمی شویم به این علت است که با قوانین جهان هستی آشنا نیستیم و برخلاف جریان آب حرکت می کنیم. Importance of familiarity with the laws of the world

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده