نمایش خیره کننده با صدها پهپاد در چین

172

آسمان چین بوسیله 526 پهپاد شاهد نمایش خیرکننده ای بود.

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده