یه شیرازی تو غربت

69
شیرازکیوت 9 دنبال‌ کننده
والُو تو غربت باشی چاقم بیشی، غذُوی شیراازیم گیرت نیاد بددردیه کاکُو بددردیه
شیرازکیوت 9 دنبال کننده
pixel