داغترین‌ها: #اربعین

مجله تصویری زاویه- نقش دانشگاه در ارتقاء فرآیند تفکر

752
752 بازدید
اشتراک گذاری
برنامه ی زاویه - شماره چهارم - نوزدهم اسفندماه 1394 هـ.ش - بررسی نقش دانشگاه در فرآیند ارتقای تفکر در ایران - مهمانان: دکتر عماد افروغ، استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتر حسین سلیمی، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی - مجری کارشناس : دکتر امیر دبیری مهر
pixel