ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

یادگار امام آیت الله سید حسن خمینی

471
کسی که می داند از او بهتر وجود دارد و خودش را در معرض قرار می دهد، همان خلاف امانت رفتار کرده

holy Abner

1 ماه پیش
یادگار اسلام آمریکایی ، نه اسلامی که امام خمینی فرمودن . امام خمینی ازت راضی نیست حیفه آن اسم که تو یادگاری شدی به ظاهر

u_11119664

1 ماه پیش
تف تو ذاتش
pixel