لیسپ اتوکد اضافه یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد موجود

114

این لیسپ برای اضافه کردن یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد انتخاب شده موجود در داخل یک فایل اتوکد نوشته شده است. شما با این لیسپ می توانید به عنوان مثال یک مقدار ثابت را به نقاط ارتفاعی روی نقشه اضافه نمایید و ارتفاع همه نقاط را افزایش دهید. اگر عدد اضافه شده، منفی باشد از مقدار اعداد موجود کم می شود. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور AP از مسیر مربوطه، از دستور Sum استفاده نمایید. برای دانلود این لیسپ می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://b2n.ir/34988

فایل کده
فایل کده 15 دنبال کننده