وزیر بهداشت: به جای استنت پزشکی دو میلیون یورو کابل برق وارد کردند!

95
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به واردات دو میلیون یورو کابل برق به جای استنت پزشکی واکنش نشان داد.
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel