مردی اطراف لاهیجان فوت کرده و مردم او را دفن و به خانه

1,099
مردی اطراف لاهیجان فوت کرده و مردم او را دفن و به خانه هایشان برگشتند مرد زنده شده و اومده مسجد جامع بازار ده پناه برده و مشغول قران خواندن است.
pixel