آموزش ArcGIS مقدماتی

719

در این قسمت نحوه اضافه نمودن دیتا از پنجره کاتالوگ، نحوه ایجاد شیپ فایل، نحوه رسم پلیگون و در نهایت تغییر رنگ و سیمبل شیپ فایل ها آموزش داده شده است.

۷ ماه پیش
# gis
# ArcGIS