مستجاب الدعوه ای که در مقابل رشوه خود را فروخت

88

قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام دهقان چناری