تشییع جنازه مرحوم حاج اسدالله قربانی-دقوق آباد

434

مراسم تشییع جنازه پدر بزرگوار شهید قربانی - مرحوم اسدالله قربانی در روستای دقوق آباد نوق - 26خردادماه 98 - ویدیویی از کاظم رفسنجانی