معماری هجری یا معماری تمدنی؟ مسئله این است...

70
گفتگو با حسام‌الدین حائری‌زاده؛ عضو هیئت علمی اندیشکده یقین اولین جلسه از سلسله‌جلسات کرسی آزاداندیشی گروه شهرسازی و معماری هجری
pixel