آیا ملکه الیزابت از نسل پیامبر است؟!پاسخی به تلاش های مرموزانه انگلیس برای نزد

2,004
آیا ملکه الیزابت از نسل پیامبر است؟! پاسخی به تلاش های مرموزانه انگلیس برای نزدیکی به شیعیان با این ادعا که ملکه انگلیس از نسل پیامبر و امام حسن است.
بصیرت۳۱۳ 31 دنبال کننده
pixel