طبق قرآن انسان هایی که أَصْحَابُ الْمَیْمَنَة هستند چه ویژگی دارند؟

208

((أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ)) آیه 18 سوره بلد

یس.
یس. 20 دنبال کننده