آموزش جاوا - جلسه ششم : چاپ اطلاعات در خروجی در زبان جاوا

178

در ادامه دوره آموزش جاوا روشهای چاپ اطلاعات حاصل از برنامه را توضیح داده و متدهای Print، Println و Printf را مورد بررسی قرار داده ایم، در این جلسه به فرمت بندی رشته ها در زبان جاوا نیز اشاره کرده و این بخشها را با مثالهای متعدد آموزش داده ایم. آکادمی انلاین درسمن https://darsman.com