راهنمای مجازی پیست باکو، آذربایجان

168

راهنمای مجازی پیست باکو، کشور آذربایجان از سال ۲۰۱۷ میزبان مسابقات فرمول یک است که مسابقات در میان شهر باکو برگزار می گردد.

Waran.ir
Waran.ir 9 دنبال کننده