مقایسه استفاده از سیستم نظرسنجی بیسیم و موبایل

13

در این ویدیو شما می توانید تفاوت دو تکنولوژی موجود در حوضه ی ارتباط با مخاطبین در جلسات، همایش ها، کلاس های درس و ... را مشاهده کنید.