آموزش برنامه نویسی شی گرایی Deletgate در زبان سی شارپ #C

64

یا می توان از یک تابع به عنوان پارامتر تابعی دیگر استفاده کرد؟ زبان سی شارپ چطور توابع callback را مدیریت می‌کند؟ جواب این سوال را می توان در delegate ها پیدا کرد یک delegate همانند یک اشاره گر به توابع مورد نظر اشاره می کند. یک delegate ارجاعی از متد مورد نظر را در خود نگهداری میکند. همه جایگزین ها به شکل ضمنی از کلاس System.Delegate مشتق می‌شوند. دانلود از وبسایت.www.heilton.com