بعد از تعیین ساختار سازمانی توسط روانشناس صنعتی سازمانی، چه اقدامی انجام می دهد؟

147
الوبیز
الوبیز 139 دنبال‌ کننده

روانشناس صنعتی سازمانی براساس ویژگی های شخصیتی هر شغل افراد مناسب را بین داوطلبان مختلف براساس آزمون و مصاحبه انتخاب می کند، تا آنها بتوانند به بهترین نحوه کار خود را انجام دهند. بعد از انتخاب مسئله کانون های ارزیابی در داخل سازمان مطرح می شود که شامل کارهای عملی نیز است و هزینه بالایی دارد. توضیحات بیشتر در این رابطه را در ویدئو بشنوید.-احمدرضا فتوت

الوبیز
الوبیز 139 دنبال کننده