اهمیت استفاده از نخ دندان

128

یک تکه بلند حدود نیم متری از نخ دندان را جدا کنید.بیشتر آن را دور انگشت وسط دستتان بپیچید.بقیه نخ را دور انگشت وسط دست دیگرتان بپیچید. برای داشتن اطلاعات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید. راه های ارتباطی با ما : کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/ir.matap.app/?l=fa سیب اپ: https://sibapp.com/applications/matap اینستاگرام: matap.ir خیلی زود مطپی شوید