مصاحبه با خدمه نجات یافته کشتی نفتی غرق شده

799
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

مصاحبه با خدمه نجات یافته کشتی غرق شده در دریای عمان

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده