داغترین‌ها: #عید سعید فطر

برند چیست؟ BRAND برندینگ و ساخت برند

817
برند (Brand) را همگان به نام و عنوان تجاری می شناسندکه تعریف آن را در نظام بازرگانی،" شناسه ی محصول یا خدمات عرضه شده " آورده اند. اما امروز این تعریف، مثل بسیاری از ماهیتها و واژگان معمول واژگون شده. برند در واقع یک فاکتور جهانی یا حداقل منطقه ای است که دارای اعتبار بوده، مقبولیت مناسبی دارد و قادر است ارتباط قوی بین کالا و خدمات با مخاطب یا مشتری برقرار کند. مدیریت و توسعه برند مدیریت برند
pixel