سخرانی دکتر میلاد مهران پور

221

قمستی از سخرانی دکتر میلاد مهران پور در اولین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با محوریت تحلیل بازار

آلپ
آلپ 5 دنبال کننده