جمع آوری کمک هزینه تجهیز مدارس محروم زاهدان

360

قصد داریم با همراهی فعالین وب و موبایل ایران در یازدهمین در جشنواره وب و موبایل ایران ضمن جمع آوری پول برای تکمیل 6 کلاس در در شیرآباد زاهدان اقدام کنیم. با توجه به سرمای هوا هر چقدر سریعتر این مبلغ جمع آوری گردد عملیات تکمیل سریعتر آغاز خواهد شد.