شعرخوانی : حاج صابر خراسانی شب پنجم ایام فاطمیه ١٤٤٠ ه.ق

3,593