کنشگران زیست بوم دفتر مرکزی توتال را سیاه کردند!

15
تعدادی از کنشگران حافظ زیست‌بوم در برابر ساختمان دفتر مرکزی شرکت نفتی توتال در پاریس حاضر شدند و با مقداری رنگ شیمیایی سیاه که شبیه نفت خام بود، پیشخوان این بنا را سیاه کردند. این گروه اعلام کردند ادعای توتال در زمینه سرمایه‌گذاری در زمینهٔ توسعهٔ سوخت‌های غیرفسیلی دروغ است و کنشگران از دولت‌های فرانسه و بریتانیا خواسته‌اند چنین شرکت‌هایی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آلودن محیط جریمه کنند.
pixel