ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رای به هر نامزدی، رای به جمهوری اسلامی است.

25
25 بازدید
اشتراک گذاری
با خود باوری و همدلی رویاهایمان را عملی کردیم.
pixel