نتیجه درمان افسردگی توسط دستگاه rTMS

4,882
نظر بیماران کلینیک ذهن برتر در مورد نتیجه درمان با دستگاه rTMS
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel