دانلود آموزش اقتصاد عدم قطعیت یا عدم قطعیت اقتصادی...

235

The Economics of Uncertainty اقتصاد سیستمی بسیار پیچده است. اقتصاد جهانی ، ملی ، منطقه ای و حتی محلی بازیگران متعددی دارد که بر آن اثر می گذارند. مجموعه ای از روابط و مس�... دانلود در FarinMedia.ir/17918

وب سایت تخصصی فرین
وب سایت تخصصی فرین 3.2 هزار دنبال کننده