سقاخانه قاجاری عزیز محمد در محله های قدیمی مرکز تهران

138

این بار به سراغ محله فروزش رفتیم و از مردم قدیمی ساکن محله در خصوص تاریخچه سقاخانه قدیمی عزیز محمد پرس و چو کردیم دیدن این کلیپ کوتاه را از دست ندهید

pixel