زنگ آموزش سازمان محیط زیست 4: درس های محیط زیستی زلزله

510

سخنرانی دکتر مهدی زارع درباره "درس های محیط زیستی زلزله" دوشنبه 27 آذرماه 1396 سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست مدت زمان: 60 دقیقه

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel