بازی Project Cars 2

882
بازی Project Cars 2 تایید شد که در سال 2017 منتشر می شود، اکنون تریلر جدیدی از این بازی منتشر شده که جزئیات جدید را به نمایش گذاشته است - ادامه خبر را در تکرا مشاهده کنید. www.techera.ir/2017/02/10/project-cars-2-confirmed-for-2017
pixel