آموزش نوازندگی نی(هر روز با دو خط ردیف)بیات ترک_جامه درآن قسمت دوم

131
الو موزیک
الو موزیک 163 دنبال کننده