مادر دوستت دارم !!

830

جوانان قمی از مهر مادری و عشق علاقه ای که قابل وصف نیست، می گویند، تقدیم به همه مادران شهدا که با ایثار و فداکاری بی نظیرشان، میوه دلشان را نثار انقلاب کردند. تقدیم به تمام مادران ایران اسلامیمان و تقدیم به همه مادران، که بهشت زیر پای آنان است.

pixel