ایده نوینی از نظم اقتصادی:اقتصادی درون نگر با نظام پولی مبتنی بر کار!

78
حزب الله همانطور که رهبری حکومت اسلامی امام خامنه ای(رضی الله عنه) بارها تاکید فرموده اند بر آن است که راه حل تمامی مشکلات موجود در اقتصاد در حال حاضر تنها در دو واژه «تولید» و «کار» خلاصه می شود؛ حزب الله بر آن است روی کار آوردن نظام اقتصادی مبتنی بر کار ، تعاون، تولید و ممنوعیت کسب در آمد به شیوه ای غیر از «کار» نه تنها مشکلات اقتصادی از قبیل تورم و بیکاری کاهش یافته بلکه ریشه کن می شوند!
حزب الله 22 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel