راهنمای استفاده از اپلیکیشن کلاسه برای گوشی آیفون

129
در حال حاضر اپلیکیشن های ایرانی روی گوشی های آیفون کار نمی کنند، بنابراین برای استفاده از این اپلیکیشن ها بهتر است از حالت وب استفاده فرمایید. آدرس وب استفاده از اپلیکیشن کلاسه http://apps.fanavar.org/fanavar/web/index.html#/login/cred
pixel