کلیپ اسمت برام تسکینه، عشقت چقدر شیرینه

856

اسمت برام تسکینه ، عشقت چقدر شیرینه - هر شب دلم کنج اون، ایون طلات میشینه - هر جا که باشم پیش توی دلم همیشه - هر روز و هر شب دلم برات یه ذره میشه

pixel