جایگاه ویژه‌ی کارآفرینان و مدیران ایرانی - ماهان

142,440
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان (اولین مدرسه کسب‌وکار در کشور) برای مدیران و کارآفرینان ایرانی جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته است؛ دوره‌های آنلاین ام‌بی‌ای و دی‌بی‌ای ماهان، مدیران ایرانی را در جایگاهی قرار می‌دهد که بتوانند حرفه‌ای‌تر، با دانش کاربردی مهارتی و نگرشی 360 درجه کسب‌وکار خود را رهبری کنند
pixel