آموزش جامع CSS: چطور حالت نمایش لینک ها را تغییر دهیم؟

30
در قسمت ششم از دوره‌ی آموزشی جامع CSS – CSS3 من قصد دارم به شما در مورد اینکه چطورحالت نمایش لینک ها را تغییر دهید نکاتی رو آموزش دهم. لینک ها را ما در سراسر وب می بینیم و در نتیجه اگر بتوانیم مقداری در نمایش آن ها تغییراتی را ایجاد کنیم باعث جلب توجه می شود. آموزش های بیشتر: Youtube.com/AsteriXarts
pixel